Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Kind-Ouder Partij en Pearkekeatsen te Morra Lioessens

Afgelopen week werden er op het kaatsveld Tusken de Doarpen te Morra-Lioessens twee zo langzamerhand traditionele ledenkaatspartijen georganiseerd nl. een Kind-Ouderpartij en het Pearkekeatsen.

Maar liefst 25 parturen, verdeeld over een A-en B klas, stonden er op de lijst van de Kind-Ouderpartij. In de B klas ging de finale in de verliezersronde tussen Joanna en Tjitske Castelein tegen Albert en Halbe Vogel. Deze finale werd gewonnen door Albert en Halbe.De finale in de winnaarsronde ging tussen Daniel Wouda met heit Klaas Jenne en zijn broer Marco Wouda met mem Anneke. In een spannende finale waren het Daniel en Klaas Jenne die met 5-4 en 6-4 de eerste prijs wonnen. Derde prijzen waren er nog voor Folkert Jelmer en Jan Folkert Visser en voor Gea Sipma en Jenny Sipma.

In de A klas werd ook zeer spannend gekaatst. Menig partij werd pas op 5-5 beslist. De finale tussen Jan Berend en Eelke Sipma tegen Arjen Schregardus en Margriet Wijtsma werd pas op 5-5 en 6-6 beslist. Op deze stand wist Jan Berend de kaats voorbij te slaan waardoor zij met de krans er vandoor gingen. De derde prijs was voor Johan Sipma en Jan Willem Hoekstra. De finale in de verliezersronde werd door Jacob Klaas en Phillipus Dijkstra met 5-4 en 6-6 gewonnen van Christine en Jetze Spijksma.

Pearkekeatsen:

Bij het pearkekeatsen stonden in totaal 13 pearkes op de lijst. De 5 pearkes in de A klas moesten in competitieverband 4 keer kaatsen. Na een lange en warme kaatsmiddag bleken Mynke en Gerben Hoekstra met 4 gewonnen partijen de sterksten. De tweede prijs ging naar Jeannet de Graaf en Johan Dijkstra.  In de B klas kaatsten Anna Karina Hiddema en Adol Braaksma de finale tegen Martine de Boer en Jan Jippe Holwerda, in een gelijkopgaande strijd waren het uiteindelijk Anna Karina en Adol die de finale met 5-4 en 6-6 wisten te winnen. De eerste prijs in de verliezersronde was voor Margriet Wijtsma en Simon Jan Mol.