Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Pearke Keatsen te Morra Lioessens

Donderdagavond 19 juli werd de traditionele pearke keats partij georganiseerd door K.V. Warber Bliuwe. Verschillende Pearkes uit Morra Lioessens kaatsten om de Krans en vooral ook om de eer. Er waren zes partuur in de A-Klas en veertien partuur in de B-Klas. Om 18.00 uur werden de eerste ballen opgeslagen door de dames van de pearkes.
In de A-Klas werd in twee poules van drie gekaatst. De finale werd uiteindelijk gerspeeld tussen het pearke Mynke Hoekstra en Gerben Hoekstra tegen Liesbeth Wijtsma en Gerben Hein Wijtsma. De strijd werd met 5-2 en 6-4 gewonnen door Mynke en Gerben. Zij kregen de welverdiende krans omgehangen.

In  de B-Klas bleken Marjan de Haan en Jan Simon de Haan in de finale onverslaanbaar. Zij wonnen de finale met 5-1 en 6-2 van Jenny Sipma en Jan Willem Hoekstra. De derde prijzen waren voor het partuur Margriet Wijtsma en Jacob Wijtsma en  het partuur Harmke Dijkstra en Jan Dijkstra. In de verliezersronde ging de finale tussen Minke Wijtsma en Eelke Sipma tegen Antsje Wijtsma en Leo Visser. Deze partij werd met een stand van 3-5 en 0-6 door Antsje en Leo gewonnen.