Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Prachtige Pearkekeats partij Morra Lioessens

Donderdagavond 3 juli werd er op het mooi gelegenkaatsveld tussen Morra en Lioessens de jaarlijks terugkomende Pearkekeatspartij georganiseerd.  Elk partuur wat zich voor deze partij opgeeft moet bestaan uit een man en een vrouw waarvan er tenminste een lid is van kaatsvereniging Warber Bliuwe. Dit jaar waren er in de A klas acht parturen en in de B klas maar liefst twaalf parturen die de strijd met elkaar aangingen.  Mede door het heerlijke aangename weer, waren er veel toeschouwers rondom het kaatsveld die konden genieten van hele mooie en  soms zeer spannende partijen.

In de A-klas kwam het partuur van Mynke Hoekstra en Jan Jacob Klimstra in de finale  uit tegen het partuur van Angela Steegstra en Jelle Jaap Stiemsma. Dit werd een zeer spannende gelijk opgaande partij die uiteindelijk verdienstelijk door Mynke  en Jan Jacob met 5-5 en 6-0 werd gewonnen. 

In de verliezersronde wonnen Anke Mollema en Auke Boomsma door goed kaatsen met 5-2 en 6-4 van Wietske van der Wagen en Bouwe Stiemsma.

In de B-Klas was er ook een spannende finale te beleven waarbij de gebroeders Dijkstra het met hun vrouwen tegen elkaar op moesten nemen. Het Partuur van Jeannet de Graaf en Minne Dijkstra wist uiteindelijk met 5-5 en 6-6 deze spannende partij te winnen van het partuur van Elvira Tolsma en Johan Dijkstra. De derde prijs was voor het vader dochter partuur  Heleen de Haan en  Jan de Haan. In de verliezersronde werd de eerste prijs uitgereikt aan het partuur Klarinda Kuiper en Thys Wijtsma. Zij wonnen de spannende finale met 5-4 en 6-6 van de toch sterk terug komende  Pauline Kuiper en Dirk Jan Visser.

 

Klik hier voor meer foto's!