Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Pearkekeatsen in Morra-Lioessens

Pearke-keatsen, afgelopen zaterdag was het weer zover. Onder mooie weersomstandigheden werd er fanatiek gekaatst door de pearkes. A.C. Mol Assurantie en Verzekeringskantoor was sponsor van deze partij.

In de A-klas hadden zich 4 pearkes opgegeven. Hier werd een competitie gekaatst. Deze competitie werd gewonnen door het partuur van Mynke Hoekstra en Gerben Hoekstra, zij wisten al hun wedstrijden te winnen. De 2e prijs ging naar het partuur van Liesbeth Wijtsma en Gerben Hein Wijtsma.

De B-klas werd gewonnen door het partuur van Ytsje Veenema en Carlo Spielmann. Hier hadden zich 12 pearkes opgegeven. De 2e prijs werd gewonnen door Anna Karina Hiddema en Johan Dijkstra. Heleen de Haan en Jan de Haan wonnen de 3e prijs.

De finale in de verliezersronde werd gewonnen door Antsje Boonstra en Herald Boonstra. De 2e prijs in de verliezersronde was voor Rianne Rispens en Ype Rispens.