Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Rommert Zijlstra partij 2010:

Bijna 100 kaatsers op Rommert Zijlstra Partij

Op de traditionele Rommert Zijlstra partij georganiseerd door KV Warber Bliuwe van Morra Lioessens deden bijna 100 kaatsers mee. Vooral de dames waren met 13 parturen goed vertegenwoordigd. Dank zij het mooie weer en de perfecte catering van de fam. V Kammen, werd het een zeer gezellige en geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:

Bij de Dames:
1. Alie Bos, Jeanet de Graaf en Nynke Dijkstra
2. Anja Bandstra, Ieteke Postumus en Pietsje Torensma
3. Annie Corton, Martha Lia Kamma en Jacquelien Jongsma
3. Margriet Wijtsma, Grietine Krol en Johanna Bos

In de B klas waren 12 parturen:
1. Jan Allema, Thomas Jansma en Jelle Visser
2. Adol Braaksma, Johan Dijkstra en Stephan Overkempe
3. Durk Seepma, Pope Bauke Holwerda en Sybren Dijkstra

In de A Klas werd door de 5 parturen in competitie verband gekaatst.
1. Jan Dijkstra, Hendrik Hylkema en Gerben Hein Wijtsma
2. Douwe Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Jelle Jan Jongsma