Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Rommert Zijlstra Partij:

Acht parturen dames, Zes parturen in de Heren A-Klas en maar liefst zestien parturen in de Heren B-Klas kaatsen woensdag 17 augustus op het pittoreske kaatsveld tussen de buurdorpen Morra en Lioessens. KV Warber Bliuwe organiseerde de jaarlijkse Rommert Zijlstra partij onder het noemer van de federatie, waarbij er tevens punten voor het algemene federatie klassement konden worden verworven.Het werd een prachtige sportieve middag waarbij de weersomstandigheden gelukkig goed waren zowel voor de kaatsers als voor het vele publiek wat altijd bij deze partij aanwezig is.

Bij de Dames kwam het partuur Alie Bos uit Anjum, Jeannet de Graaf uit Blije en Berber Rinskje Ferwerda uit Holwerd in de finale uit tegen het partuur Louise Krol  uit Ee, Martha Lia Kamma uit Holwerd en Aletta Keegstra uit Nes. Hoewel het partuur van Martha Lia de eerste omloop heel makkelijk won en in de tweede omloop een zeer spannende partij kaatste, konden zij in de finale tegen het paruur Jeannet de Graaf geen grip krijgen op de partij. Het partuur Jeannet de Graaf had de hele middag zeer sterk staan kaatsen en won de finale ook met 0-5 6-6. Zij kregen de door Faber installatie techniek BV te Oosternijkerk aangeboden kransen omgehangen. De eerste prijs in de verliezersronde werd gewonnen door de dames Klarinda Kuiper uit Oosternijkerk, Pietje Torensma uit Dokkum en Metsje Sipma uit Ee.

In Heren A-Klas werd in twee poules gekaatst. Het partuur Wilbert Hiemstra uit Lioessens, Sjouke Hijlkma uit Buitenpost en Jan Jelle Jongsma uit Damwoude verkregen  in poule 1 de finale plek door minder tegen eersten te hebben dan het partuur Willem Elzinga uit Moddergat, Wiebe Pieter Zijlstra uit Hantum en Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens. In poule 2 vergaarden Bouwe Stiemsma uit Lioessens,en de broers  Wiebe Wessel en Sip Jaap Bos uit Anjum, de meeste punten en hiermee de finale plaats. De finale werd een zeer spannende partij die met 5-4 en 6-6 werd gewonnen door het partuur van Wilbert Hiemstra. Het partuur van Bouwe Stiemsma won een verdienstelijke tweede prijs. Om de derde prijs en een punt voor het federatie klassement werd door de parturen van Willem Elzinga en de drie heren uit Lioessen: Douwe Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Gerben Hein Wijtsma (tweede in poule 2) gekaatst. Het partuur van Douwe Hiemstra won dit met 4-5 en 4-6.

In de Heren B- Klas werden de prijzen als volgd verdeeld:
1ste prijs: Douwe Wiersma uit Holwerd, Pope Bauke Holwerda uit Anjum en Harm Klaas Visser uit Morra,
2de  Prijs: Lieuwe de Vries uit Enschede, Sievert Krol uit Anjum en Wytse Sipma uit Ternaard.
3de prijs: Jeroen Boonstra uit Lioessens, Jelle Auke Vrieswijk uit Hantum en Tom Brandsma uit Grijpskerk
3de prijs: Jan Braaksma uit Kollum, Jelmer Elzinga uit Oosternijkerk en Minne Dijkstra uit Lioessens.

In de verliezersronde wonnen Jetze Groen, uit Peassens, Renze Stiemsma uit Lioessens en Durk Pieter Hiemstra uit Brantgum de finale tegen Jippe Holwerda uit Lioessens, Sjoerd Sonnema uit Anjum en Jacco de Jong uit Ee.