Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Rommert Zijlstra Partij 2017:

Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde k.v. Warber Bliuwe afgelopen woensdag de traditionele Rommert Zijlstra kaatswedstrijd op een woensdag in de bouwvak. De jaarlijks verkaatste wedstrijd wordt vanaf 1963 gespeeld onder organisatie van de kaatsvereniging. Vanaf 1963 tot zijn overlijden in 1983 was Rommert Zijlstra uit Morra de sponsor van deze wedstrijd. Vanaf 1984 heeft Faber installaties uit Lioessens, en later gevestigd te Oosternijkerk het sponsorschap op zich genomen en met het handhaven van de naam de traditie in ere gehouden.

De 54e editie werd gekaatst in vier verschillende klassen. Bij de jeugd van 14-16 jaar werd een competitie verkaatst tussen 4 parturen 2-tallen. Het partuur van Antje de Vries uit Anjum en Siebe Feenstra uit Morra wist met 3 gewonnen partijen de 1e prijs te winnen. Christine Spijksma uit Morra en Dylan Cuperus uit Oosternijkerk verloren met 5-2 van de latere winnaars en mochten de 2e prijs in ontvangst nemen.

Bij de Dames mochten eveneens 4 parturen in 2-tallen een competitie verkaatsen. Dit werd een uitermate spannende strijd, waar uiteindelijk 3 parturen met 19 voor-eersten eindigden. Het aantal tegen-eersten moest de doorslag geven. Dit resulteerde in het meest gunstige aantal voor de Holwerder dames Amarins Meindertsma en Berber Rinskje Ferwerda. Zij mochten de kransen in ontvangst nemen. Jantina Rozema uit de Falom en Metsje Sipma hadden 2 eersten meer tegen en mochten de 2e prijs in ontvangst nemen.

Er waren 8 parturen bij de heren B-klasse die een normale lijst verkaatsten. In de verliezersronde won het partuur van Harald Wiersma uit Metslawier, Mink Jelle Zijlstra en Andre Turkstra uit Dokkum de 1e prijs door met 5-1 te winnen van het partuur van Jacob Jongeling cs. In de finale van de winnaars wonnen de zwaar-favorieten Jan Braaksma Kollum, Oene v/d Woude Moddergat en Dirk Pieter van der Schaaf te Brantgum de strijd met 5-0 en 6-6 van Simon Jan Mol Niawier, Sytze Aagjes Holwerd en Willem Elzinga te Moddergat.

De heren A-klasse mochten een competitie verkaatsen, vier parturen in 2-tallen. Na 2 verkaatste wedstrijden hadden al de vier parturen nog zicht op de eindzege daar allen één keer hadden verloren. Uiteindelijk zorgen de gebroeders Bouwe en Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens met de winst in de 3e omloop voor de dagzege met een voordelig saldo van 18 voor-eersten. Jacob Lei uit Dokkum en Ewald Seepma uit Oosternijkerk eindigden met 16 eersten op de 2e prijs.

Voorzitter Bouwe Stiemsma blikte tijdens de prijsuitreiking terug op de afgelopen 54 jaar, en de hoogtijdagen in de jaren ’80 met tegen de 300 deelnemers. Met het oog op het huidige jeugdbeleid binnen de aangesloten verenigingen binnen onze gemeente en het enthousiaste bestuur van de federatie Dongeradeel zijn we er van overtuigd dat de aanwas van het jeugdig talent die zal doorstromen in de senioren-klassen zorgen voor het voortzetten van deze mooie traditionele kaatsklassiekers in onze regio.