Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Schoonmaken 2021

Onderstaand het schoonmaakrooster voor 2021. Dit jaar staan naast onze leden ook de ouders van de jeugdkaatsers één keer ingepland. Zo kunnen we met ons allen er voor zorgen dat onze (jeugd)leden in een schone accommodatie kunnen omkleden. 

08-05-2021 Bestuur

22-05-2021 Miriam Westra, Klaske Hoekstra, Sjoukje Stiemsma, Marijke Dekema

29-05-2021 Heleen de Haan, Marrit Faber, Rjimke Boonstra, Jolanda Wijtsma

05-06-2021 Sjoerdsje Bakker, Nel Bakker, Minke Wijtsma, Margriet Wijtsma

12-06-2021 Froukje Klimstra, Pietsje Wijtsma, Akke Griet Wijtsma, Mynke Hoekstra

19-06-2021 Rjimke Boonstra, Petra Boersma, Harmke Dijkstra, Aukje Dijkstra

17-07-2021 Anneke Slagman, Linda Dijkstra, Sigrid Slagman, Esther Slagman

24-07-2021 Jolanda Wijtsma, Gerjanna Visser, Yvonne de Haan, Tineke Visser

28-07-2021 Samantha de Haan, Elvira Dijkstra, Thea Weening, Kerstin van der Wagen

31-07-2021 Klasien Notenbomer, Irene Cuperus, Rennie Leistra, Wieke Feenstra

06-08-2021 Jeannet Dijkstra, Alies Dijkstra, Susan Koree, Miranda Kuipers

20-08-2021 Alena Boonstra, Lisanne Koree, Antsje Boonstra, Sienna Boonstra

21-08-2021 Heleen de Haan, Marrit Faber, Froukje Siercksma, Nynke Boersma

04-09-2021 Elisabeth Schregardus, Joanna Castelein, Jenny Sipma, Tjitske Castelein

11-09-2021 Janieta Rispens, Rianne Rispens, Petra Feenstra, Anna Feenstra

18-09-2021 Miriam Westra, Klaske Hoekstra, Sjoukje Stiemsma, Marije Dekema

25-09-2021 eind schoonmaak kom allen!!!!

                       

Graag voor de aangegeven datum de kantine en kleedkamers schoonmaken.

De sleutels kunnen worden afgehaald bij 1 van de bestuursleden.

Mochten er iets op zijn of mist er iets aan schoonmaakartikelen dan graag even een appje naar Liesbeth Wijtsma (06-12371571)

Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen of een vervanger zoeken.

Alvast bedankt voor jullie inzet!