Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Slotpartij seizoen 2013:

Voor de jeugd en senioren leden van kaatsvereniging Warber Bliuwe van Morra-Lioessens werd zaterdag 14 september de slotpartij georganiseerd. Deze partij werd gecombineerd met de traditionele kneuzenkaatspartij. Een partij voor niet leden die willen kennismaken met het kaatsspel, voor oud kaatsers en alle andere enthousiaste dorpsgenoten. Dit jaar werd de Kneuzenkaatspartij voor de eerste keer gespeeld met de zachte bal wat als zeer positief werd ervaren.

Ondanks de miezerende regen werd het toch een zeer geslaagde sportieve middag die werd afgesloten met een super gezellige feestavond. Tijdens de feestavond kon iedereen genieten van een door enkele leden gemaakte film met hilarische persiflages over het wel en wee van KV Warber Bliuwe en zijn leden. 
Bij de jeugd werd er in twee categorieën gekaatst. Bij de welpen/pupillen waren er tien parturen. In de finale won het partuur van Jan Berend Sipma en Anna Feenstra met 5-3 en 6-0 tegen het partuur van de tweede prijs winnaars Siënna Boonstra en Christine Spijksma. De derde prijs was voor Johan Sipma en Petra Feenstra. IN de verliezersronde wonnen Mirthe Slagman en Gerjanna Visser de eerste prijs en was de tweede prijs voor Lisanne Koree en Frerik Slagman.

Bij de schooljeugd werd door vier parturen in competitie verband gekaatst. Het partuur van Simon Jan Mol en Anna Lynn Bakker bleef onverslagen en kreeg met 21 punten dus de welverdiende krans omgehangen. Het partuur van Arjen Schregardus en Alena Boonstra kregen met 18 punten de tweede prijs uitgereikt.
Bij de Heren A Klas won het patuur van Jelle Jaap Stiemsma, Marten Hoekstra en Bouwe Stiemsma in competitie verband de eerste prijs.

De heren B-klas bestond uit acht parturen. Het partuur van Tjeerd Jan Boomsma, Hendrik Feenstra en Eelke Sipma bleek onverslaanbaar. Zij wonnen de finale met 1-5 en 0-6 tegen het partuur van tweede prijs winnaars Jan Dijkstra, Gerrit de Boer en Ype Rispens. In de verliezersronde won het partuur Adol Braaksma, Jan de Haan en Tjerk Holwerda de eerste prijs.
Bij de dames werd ook in competitie verband gekaatst.  Hier was de eerste prijs en dus de felbegeerde krans voor Tiny Schregardus , Harmke Dijkstra en Lianne Dijkstra.

Bij de Kneuzen waren er tien enthousiaste parturen die strijd met elkaar aangingen. Aan het eind van de middag kwamen het partuur van Pieter Tseard Swart, Anneke Wouda en Jan Boltjes in de finale uit tegen het partuur van Anne Jan Tijtsma, Peter Smit en Lieuwe Veenstra. Het partuur van Pieter Tseard c.s. bleek echter niet meer bij machte om voldoende weerstand te bieden. Het partuur van Anne Jan c.s. won de finale met 5-0 en 6-2. De derde prijs was voor het partuur Gerben Swart, Andre Kuipers en Corry Swart. In de verliezersronde won het partuur van Phillipus Dijkstra, Geertruida Boomsma en Gerben Teitsma met 5-2 en 6-2 de finale van het partuur van Klaas Jacob Slagman, Patricia Slagman en Wytze Rispens. Anne Jan Tijtsma werd uitgeroepen tot Koning Kneus 2013!

 

Klik hier voor de foto's van de slotpartij!