Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Straatkaatsen:

Vrijdagavond 10 juni werd er door de kaatsvereniging “Warber Biuwe”van Morra/Lioessens het ieder jaar op het programma geplande straatkaatsen georganiseerd. Onder mooie weersomstandigheden werd er door de 7 partuur fanatiek op de klinkers in Lioessens gekaatst.

Na een lange kaatsavond werden door de voorzitter Gerben Hein Wijtsma in de Bûnte Bok de prijzen als volgt verdeeld:
De eerste prijs in de verliezersronde was voor Gerben Hein Wijtsma, Klaas Veenstra en Sjoukje Klimstra. De finale in de winnaarsronde werd met 5-1 en 6-6 gewonnen door Jelle Jaap Stiemsma, Jaap klijnstra en Klaske Hoekstra. De tweede prijs was voor Jeroen Boonstra, Thys Wijtsma en Gerda Elzinga.