Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Vrije formatie partij voor leden:

Zaterdag 18 mei werd er een door café de Bûnte Bok  en GMG gesponsorde ledenkaatspartij van KV Warber Bliuwe gehouden. Op het sportveld van Morra en Lioessens werd er door elf parturen welpen/ Pupillen gestreden om de krans. Bij de Schooljeugd kaatsten de vier parturen  in competitie verband en voor de senioren stond een vrije formatie partij op het programma.

Helaas was het weer niet erg gunstig, maar er werd toch fanatiek en sportief gekaatst.
Bij de welpen/Pupillen wonnen Christina Spieksma en Elisabeth Schregardus de eerste prijs. Zij wonnen de finale met 5-1 en 6-2 van tweede prijswinnaars Nel Bakker en Petra Feenstra. De derde prijs was voor Eelke Sonnema en Femke Slagman.

In de verliezersronde was de eerste prijs voor Jan Berend Sipma en Jelmer Heeringa. De tweede prijs voor Jacob Klaas Dijkstra en Anna Feenstra. De derde prijs voor Tjeerd Heeringa en Gerjanna Visser.
In de catagorie schooljeugd won het partuur van Simon Jan Mol en Janieta Rispens met 21 punten en onverslagen de eerste prijs. De tweede prijs was met 15 punten voor het partuur van Arjen Schregardus en Eline de Haan.

Bij de Senioren werd in vrije formatie parturen gekaatst. Hier waren 9 deelnemende parturen die bestonden uit een A-maat B-maat en een dame. Na een lange spannende kaatsmiddag was de uitslag als volgt:

1e prijs: Gerben Hoekstra, Jacob Wijtsma en Margriet Wijtsma
2e prijs: Gerben Hein Wijtsma, Eelke Sipma en Sieger Boonstra
3e prijs: Douwe Hiemstra, Hendrik Feenstra en Jenny Sipma.