Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Zachte bal partij 2013:

Zaterdagmiddag 10 augustus, de laatste zaterdag van de bouwvakvakantie, heeft KV Warber Bliuwe een zeer succesvolle middag gehad. Voor de jeugd was er een ledenkaatspartij en voor de Senioren werd voor leden en niet leden een zachte bal partij georganiseerd. Door het enorme aantal deelnemers en het goede kaatsweer werd het een zeer geslaagde middag.

Bij de Jeugdige Welpen en Pupillen werd de finale verkaatst tussen het partuur van Lisanne Korre en Nel Bakker tegen het partuur van Folkert Jelmer Visser en Christine Spijksma. Het werd een zeer spannende wedstrijd die het partuur van Lisanne en Nel met de uiteindelijke stand van 5-4 en 6-0 wisten te winnen. Petra Feenstra en Gerjanna Visser wonnen de eerste prijs in de verliezersronde.

Bij de schooljeugd werd er in een individuele competitie gekaatst. Aan het eind van de drie zeer spannende partijen bleek Alena Boonstra oppermachtig. Zij had alle partijen gewonnen en wist dus met 21 punten de eerste prijs en de fel begeerde krans te winnen. Arjen Schregardus en Annalyn Bakker wisten gedurende de middag allebei 17 punten te vergaren. Omdat Arjen de minste tegen earsten had kreeg deze de tweede prijs uitgereikt.

Bij de Senioren stond voor de eerste keer een zachte bal partij op het programma. Omdat dit een bijzonder partij was, mochten ook niet leden mee kaatsen. Er was geweldig veel animo voor deze nieuwe vorm van het kaatsspel van maar liefst 57 deelnemers! Alle klassen waren door elkaar geloot zodat er 19 parturen op de lijst stonden. Met een grotere en een bal die zachter is dan normaal het traditionele kaatsspel mee wordt gespeeld, bleek het spel geheel anders te verlopen. Minder grote verschillen in klasse en meer tussenspel maakte het een zeer boeiend spel en elke kaatser werd hierdoor meer bij het spel betrokken.

De Finale van deze wedstrijd ging tussen het partuur van Heleen de Haan, Jelle Jaap Stiemsma en Jacco van Omme tegen Geertruida Boomsma, Douwe Hiemstra en Germ Slagman. Met toch regelmatig een stand van 6-6 aan de telegraaf wist het partuur van Heleen cs de meeste earsten te behalen en de wedstrijd met 5-3 en 6-2 verdienstelijk te winnen. De derde prijs was voor het partuur van Jenny Sipma, Robbie Botma en Gerben Swart. Het partuur  Eelke Kuipers, Marten Hoekstra en Auke Boomsma en  het partuur Margriet Wijtsma, Jan Jacob Klimstra en Herald  Boonstra wonnen allebei de vierde prijs.

In de verliezersronde was de finale minder spannend. Het partuur van Minke Wijtsma, Tjeerd Jan Boomsma en Jornt Ozenga bleek na vier partijen niet meer bij machte te zijn om voldoende tegenstand te bieden tegen het partuur van Rjimke Boonstra, Bouwe Stiemsma en Klaas Dijkstra. Het partuur van Rjimke cs won de partij met 5-2 en 6-6.

 

 

Voor meer foto's, klik HIER!