Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Zachte bal partij te Morra-Lioessens

Hoewel het zaterdagmorgen 9 augustus voor het eerst sinds lange tijd regende, waren de weergoden de kaatsers van KV Warber Bliuwe zeer goed gezind. Op het mooie sportveld tussen de beide dorpen Morra en Lioessens hadden de vele kaatsers geheel geen last van de harde wind en was het door de af en toe stekende zon, ook zeer fijn vertoeven langs de lijn. Er was dan ook veel publiek bij deze door Assurantie & administratiekantoor A.c. Mol gesponsorde kaatspartij.

Voor de jeugd was er voor alle leden een door elkaar loten partij die in drie categorieën werd verkaatst. Er werd fanatiek maar sportief gekaatst met mooie partijen om te volgen door het publiek.  Bij de Kabouters wonnen Anna Feenstra en Daniël Wouda de eerste prijs met 21 punten en was de tweede prijs met 18 punten voor Joanna Castelein en Elisabeth Schregardus.

Iris Hoekstra en Johan Sipma wisten in de categorie B-Jeugd de meeste punten te behalen en de tweede prijs was hierbij  voor Folkert Jelmer Visser en Douwe Dijkstra.  Bij de A jeugd was de eerste prijs voor Femke Slagman en Arjen Schregardus, zij hadden net iets meer punten weten te behalen dan de tweede prijs winnaars Grytsje Slagman en Siebe Feenstra.

Er was deze middag voor tweede achtereenvolgende jaar een zachte bal wedstrijd voor alle senioren leden maar ook voor niet leden, dorpsgenoten en bekenden.  De zachte bal wedstrijd  is een erg mooi spel om te kaatsen, voor iedereen die fanatiek  kaatst  of niet geregeld kaatst.  Door het spelen met de zachte bal zijn de verschillen in prestatie minder groot, is er veel meer tussenspel  en is het voor iedereen toegankelijk. Er stonden dan ook maar liefst 19 partuur op de lijst.

De finale was net als bij de laatste grote kaatspartijen; de PC en de Freule niet erg spannend. De Halve finale was echter ontzettend spannen. Deze wist het partuur van Griet Hiemstra, Wilbert Hiemstra en Tjerk Holwerda met 5-5 en 6-6  te winnen van derde prijs winnaars Philippus Dijkstra, Renze Stiemsma en Sietske Bosscha. Het partuur Griet Hiemstra en c.s.  waren in de finale echter niet meer opgewassen tegen Marrit  Faber, Jelle Jaap Stiemsma en Margriet Wijtsma. Het partuur van Marrit Stiemsma  en c.s won met 5-1 en 6-6 de welverdiende eerste prijs. De gedeelde Vierde prijs was voor het partuur  Luut Groeneveld, Jan Simon de Haan en Jenny Sipma en het partuur van Jacob Rispens, Gerben Hein Wijtsma en Sietse Botma.

In de verliezersronde was de Finale daarentegen wel een zeer spannende partij. Deze werd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Angela Steegstra, Johan Dijkstra en Jaap Klijnstra met 5-5 en 2-6 van Jan Boltsjes, Bouwe Stiemsma en Eelke Sipma. De Derde prijs in de verliezersronde was voor het partuur Andre Kuiper, Gerben slagman en Jan Jippe Holwerda.

Voor meer foto's klik hier!