Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ale van Kammen Partij

De traditionele Ale van Kammen federatie partij werd afgelopen Hemelvaartsdag in Niawier verkaatst. Door onderhoudswerkzaamheden aan het sportveld te Morra Lioessens moest worden uitgeweken naar een ander sportveld. Desondanks stonden er bijna 100 kaatsers en kaatsters op de lijst. De organiserende kaatsvereniging Warber Bliuwe, kan dan ook terug zien op een geslaagde kaatsmiddag. Hoewel de gevoelstemperatuur aan de koude kant was, werd er toch fanatiek en soms spannend gekaatst. Voor een opwarmer voor de inwendige mens kon men als altijd terecht bij de catering van de firma van Kammen. De uitslagen luiden als volgt:

A klas:
1ste prijs

B. Stiemsma

Lioessens

J.J. Klimstra

Lioessens

J.J. Stiemsma

Lioessens

2 de prijs

E. de Roo

Damwoude

O. Westra

Lioessens

S.J. Bos

Anjum

3de prijs

W.W. Bos

Anjum

E. Boersma

Foudgum

D. Anema

Nes

Verliezersronde:
1ste prijs;

J. Boonstra

Lioessens

S. Zeilinga

Paesens

G. Hoekstra

Lioessens

B-Klas:
1ste prijs;

J. Dijkstra

Wouterswoude

B. de Jong

Moddergat

W.P. Zijlstra

Hantum

2de prijs:

D. Wierstra

Holwerd

M. Zeilinga

Dokkum

M. Faber

Paesens

3de prijs

M.J. Zijlstra

Dokkum

P. Groen

Paesens

M. Dijkstra

Lioessens

Verliezersronde:
1ste prijs:

D. Seepma

Oosternijkerk

J. Elzinga

Oosternijkerk

P. Visser

Moddergat

2 de prijs;

H. Wiersma

Metslawier

J. Zijlstra

Niawier

J.P. Hovinga

Anjum

Dames
1ste prijs:

S. Elzinga

Paesens

F. Sipma

Ternaard

A. Sipma

Nes

2 de prijs:

H. Dijkstra

Lioessens

T. Schregardus

Lioessens

M. Sipma

Ternaard

3 de prijs:

A. Bos

Anjum

W. Cuperus

Paessens

J. Bos

Anjum

Verliezersronde:
1ste prijs:

L v. d. Velde.

Holwerd

J. Elzinga

Moddergat

A. de Vries

Niawier

2 de prijs:

H. Seepma

Oosternijkerk

E. Turkstra

Niawier

M.L. Kamma

Holwerd