Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ale van Kammen partij 2012:

Donderdagmiddag 17 mei werd de “de Ale van Kammen” kaatspartij georganiseerd door KV Warber Bliuwe op het mooi gelegen sportveld tussen Morra en Lioessens. Het was prachtig kaatsweer en hoewel het voor het publiek toch nog wel wat frisjes was, waren deze toch in grote getalen aanwezig. Het werd een zeer geslaagde sportieve middag.  De uitslagen waren als volgt:

A-klasse
1e prijs
Thomas Hiemstra
Sjouke Hijlkema
Gerben Hein Wijtsma

2e prijs
Wilbert Hiemstra
Jan Jacob Klimstra
Jelle Jaap Stiemsma

B-klasse
1e prijs
Jaap Klijnstra
Renze Stiemsma
Jan Pieter Hovinga

2e prijs
Waatse de Vries
Minne Dijkstra
Wiebe Pieter Zijlstra

3e prijs 
Durk Seepma
Jan Simon de Haan
Willem Elzinga

3e prijs
Klaas Dijkstra
Pope Bauke Holwerda
Meindert Jansma

1e verliezersronde
Sybren Dijkstra
Gerbren Basteleur
Machiel Faber

2e verliezersronde
Christiaan Overzet
Marten Zeilinga
Tjeerd Zeilinga

Dames
1e prijs
Heleen de Haan
Martha Lia Kamma
Louise Krol

2e prijs
Lisanne van der Velde
Alianne Knoop
Afke de Vries

1e verliezersronde
Grietine Krol
Jeannet de Graaf
Johanna Bos