Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenkaatsen Morra Lioessens 1 mei 2010

Kaatsvereniging “Warber Bliuwe” uit Morra Lioessens organiseerde 1 mei de eerste leden kaatspartij van dit seizoen. In verband met vernieuwen van het kaatsveld werd deze partij in Niawier verkaatst. Ondanks tegenvallende weersomstandigheden werd er fanatiek en spannend gekaatst, want menig partij werd op 5-5 en 6-6 afgesloten.

De uitslag bij de jeugd was als volgt:

Welpen/Pupillen:
1ste prijs: Tjerk Holwerda en Eline de Haan
2de prijs:  Hessel de Haan en Arjen Schregardus

Schooljeugd:
1ste prijs: Jan Jippe Holwerda en Hylke Muurling
2de prijs: Auke Boomsma en Lianne Dijkstra

Bij de Senioren werd in een A en B klas gekaatst. De uitslag luidde:

A klas:
1ste prijs: Wiebe Westra, Robby Botma en Gerben Hein Wijtsma
2de prijs: Tjeerd Jan Boomsma, Nanne Stiemsma en Gerben Hoekstra

B klas:
1ste prijs: Jaap Klijnstra, Tiny Schregardus en Gerke Teitsma
2de prijs: Jan de Haan, Sieger Boonstra en Mynke Stiemsma